» ohjeet  » etusivu
 
Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Sonetia Oy
PL 145
00181 Helsinki
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
sonetia@sonetia.fi
 
Sonetia Oy
PL 145
00181 Helsinki
3. Rekisterin nimi
Nuppi.net-asiakasrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi, palvelun tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen, sekä markkinoinnin ja markkinatutkimusten järjestäminen.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), tunnistautumistiedot (nimimerkki, salasana), asiakkaan palvelua varten antamat kiinnostustiedot, asiakassuhteen päättymistiedot, sekä asiakkaan palvelua varten antamat julkaistavaksi tarkoitetut tiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä on asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä ja asiakassuhteen aikana antamat tiedot.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lle talletetut tiedot on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.